Bitcoin, bitmoneta – kryptowaluta wprowadzona w 2009 roku przez osobę (bądź grupę osób) o pseudonimie Satoshi Nakamoto. Nazwa odnosi się także do używającego jej otwarto-źródłowego oprogramowania oraz sieci peer-to-peer, którą formuje. Bitmonety mogą zostać zapisane na komputerze osobistym w formie pliku portfela lub przetrzymywane w prowadzonym przez osoby trzecie zewnętrznym serwisie zajmującym się przechowywaniem takich portfeli. W każdym z tych przypadków bitcoiny mogą zostać przesłane do innej osoby przez Internet do dowolnego posiadacza adresu bitcoin. Każdy bitcoin dzieli się na 100 000 000 mniejszych jednostek, zwanych satoshi.

 

Jak Działa Bitcoin?

To pytanie często rodzi nieporozumienia. Oto szybkie wyjaśnienie!

Podstawy dla nowego użytkownika

Jako nowy użytkownik możesz zacząć korzystać z Bitcoin bez rozumienia szczegółów technicznych. Kiedy zainstalujesz portfel Bitcoin na swoim komputerze lub telefonie, zostanie wygenerowany Twój pierwszy adres Bitcoin. Możesz zawsze wygenerować kolejne adresy, jeśli będziesz ich potrzebował. Możesz ujawnić swój adres znajomym, aby mogli Ci płacić i vice versa. Jest to bardzo podobne do tego, jak działają emaile, z taką różnicą, że adres Bitcoin powinien być wykorzystany tylko raz.
Bitcoin

Saldo – łańcuch bloków

Łańcuch bloków jest współdzielonym zapisem transakcji, na którym opiera się cała sieć Bitcoin. Wszystkie potwierdzone transakcje są w nim zapisane bez żadnych wyjątków. W ten sposób portfele Bitcoin mogą obliczyć saldo, dzięki czemu transakcje mogą być weryfikowane tak, aby mieć pewność, że wydawane bitcoiny są faktycznie posiadane przez wydającego. Integralność oraz porządek chronologiczny łańcucha bloków są wymuszone przez kryptografie.

Transakcje – klucze prywatne

Transakcja jest to transfer dowolnej kwoty pomiędzy portfelami Bitcoin, który zostaje uwzględniony w łańcuchu bloków. Portfele Bitcoin zawierają porcje tajnych danych, zwanych kluczami prywatnymi lub seedami. Są one używane do podpisywania transakcji, gdyż zawierają matematyczny dowód, iż pochodzą od właściciela portfela. Podpis zapobiega też modyfikacjom transakcji przez osoby trzecie już od momentu jego wydania. Wszystkie transakcje są rozpowszechniane pomiędzy użytkownikami i zazwyczaj zaczynają być potwierdzane przez sieć w ciągu kolejnych 10 minutach w procesie zwanym wydobywaniem.

Przetwarzanie – wydobywanie

Wydobycie jest rozproszonym systemem konsensu, używanym do potwierdzania oczekujących transakcji poprzez włączanie ich do łańcucha bloków. Proces ten zapewnia chronologiczność zdarzeń w łańcuchu, chroni neutralności sieci oraz pozwala różnym komputerom na wzajemnie uzgadnianie stanu systemu. Aby zostały potwierdzone, transakcje muszą być ułożone w blok spełniający bardzo ścisłe zasady kryptografii, które zostaną zweryfikowane przez sieć. Zasady te zapobiegają modyfikacji poprzednio zapisanych bloków, gdyż wiązałoby się to z unieważnieniem wszystkich kolejnych bloków. Wydobywanie (kopanie) tworzy również odpowiednik opartej na rywalizacji loterii, która zapobiega prostemu dodawaniu nowych bloków kolejno w łańcuchu bloków przez dowolną jedną osobę. Dzięki temu żadna osoba nie może kontrolować tego, co zostaje zapisane w łańcuchu bloków, ani też zastępować części łańcucha bloków, by cofnąć własne wydatki.

Advertisements